Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

" Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek złóżony w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie.

Informacja publiczna. która może być niezwłocznie udostepniana, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku."

Wniosek do pobrania.